Eşekhelvası | Lactuca serriola

50-80 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde tekil, soluk, dik, genellikle sadece uç kısımı dallanmış, tüysüz veya dip kısımları dikenli kılçıklıdır. Yapraklar oldukça sert, güneş altında genellikle dikey konumda, damarlar dışa doğru sıklıkla dikenli kılçıklı; alt ve orta gövde yapraklar ters mızraksı-eliptik, 3-7.5 × 1-4.5 cm, sığ tüysü bölmeli, derin loblu veya nadiren bölünmemiş, yanal loblar genellikle 3-6 çift, terminal lob tek; üst gövde yaprakları daha küçüktür. Çiçeklenme Haziran-Eylül aylarında; çiçek kurulu salkım içerisinde çok sayıda tepecik; tepecikler 15-25 çiçekcikli; çiçekcikler sarı renklidir. Meyve sert kabuklu, soluk kahverengi, taban kısmı dar yumurta biçiminde, yaklaşık 3.5 mm, yassı, her iki yanında 7-9 kaburgalı; gaga (dar uç kısım) beyazımsı, ipliksi, 3.5-5 mm uzunlukta; pappus yaklaşık 5 mm uzunluktadır ve erken dökülür.

10–2300 m yükseklikler arasında; yol kenarları ve tahrip edilmiş alanlarda gelişim gösterirler.

Lactuca cins adı Latincede `sütlü ya da süt dolu` anlamına gelen latteus kelimesinden türetilmiştir; bitki gövdesinde bulunan sütlü maddeye atıfta bulunmaktadır. Lactuca kelimesi Latincede ayrıca 'marul' anlamına gelir. Serriola {Latince}: sıralı, aşamalı. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
2.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
3.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
4.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
5.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
6.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez
7.Karaburun / İzmir
Temmuz 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Eşekhelvası #LactucaSerriola #Karaburun