Kandil çiçeği | Veronica gentianoides

Çiçekli dalları 5-60 cm boylanabilen, sürünücü, nadiren toprak üstüne serili gelişen, çok yıllık, otsu bir türdür. Çiçek taşıyan dallar çatallanmayan, dik, genellikle tüysüz, çiçek kuruluna doğru seyrek havlı; rizom dallanmış ve 4-7 mm çaptadır. Yapraklar genişçe eliptik, mızraksı, ters mızraksı veya şeritsi, 15-80 x 3-15 mm, kalın veya köselemsi, parlak, yaprak orta damarı sıklıkla beyazımsı; keskin veya küt uçlu; kenar kıkırdağımsı, tam kenarlı veya düzensiz ince dişli; dip yapraklar sıklıkla sıkışık rozet şeklinde, saplı, tabanda bitişik ve kınlı, genellikle tüysüz; gövde yaprakları daha küçük, sapsız, 1-5 çift, daha kısa kınlı, sıklıkla havlı ve çok kısa salgılı tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos aylarında; salkım 10-50 çiçekli, tabanda sıklıkla tohum çiçekli ve brakteli, yoğun salgılı tüylü-havlı; çiçek sapı 5-15 mm, braktenin 1-3 katı uzunlukta; çanak 2-3.5 mm, loblar 4; taç koyu veya soluk mavi, 8-16 mm çapta; boyuncuk 4-8 mm uzunluktadır. Mevye kapsül; dairemsi, 4-7 x 5-7 mm, genellikle çanaktan taşan, genellikle salgılı tüylü-havlı, çentikli; tohumlar çok sayıda, dairemsi-eliptik, 1.8-2.4 x 1.5-2 mm, yassı ve pürüzsüzdür.

1000-3600 m yükseklikler arasında; ormanlar, nemli çayırlıklar, meralar, ıslak alanlar ve taşlık alpin yamaçlarda doğal olarak yetişirler.

Veronica cins adı 1500´lerin sonunda Carl Linnaeus tarafından, bu gruptaki bitkiler için birçok Avrupa dilinde veronica adının var olan yaygın kullanımına dayanılarak seçilmiştir. İsim muhtemelen Azize Veronica´ya atfedilmektedir. Azize Veronica, çarmıha götürülürken keten mendili ile İsa´nın yüzündeki teri silmiştir; bazı kaynaklar Veronica cinsinin bazı türlerinde gözlenen desenlere bu mendilin dokusunun benzemesinden dolayı bu adı aldığını belirtmektedir.

1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Borçka / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
5.Borçka / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
6.Borçka / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Kandilçiçeği #VeronicaGentianoides #Şavşat #Borçka