Mayısçiçeği | Anemone narcissiflora

7-60 cm boylanabilen, dik gelişimli, otsu bir türdür. Dip yapraklar 3-10 adet, üç yaprakçıklı; yaprak sapı 4-20 cm; terminal yaprakçık ± sapsız, ters üçgenimsi veya ters mızraksı, 3-6 × 2-10 c , taban kamamsı, kenarlar uca doğru çentikli, keskin veya küt uçlu, tüysüz, kısa havlı-ülgerli veya cılız tüylü; yanal yaprakçıklar 1-3 loblu; loblar keskin, 3-10 mm genişliktedir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; çiçek kurulu şemsiye, 2-8 çiçekli; çiçek sapı 5-14 cm, tepaller 5-9, beyaz, sarı veya geçişli mavi-beyaz, yumurtamsı-eşkenar dörtgen veya ters yumurtamsı, 8-20 × 5-13 mm, tüysüz; ercik 40-80 adettir. Meyveler sert kabuklu, elipsoid-yumurtamsı, yassı, 5-9 × 4-6 mm, kanatlı, tüysüz; gaga (dar uç kısım) geriye doğru kıvrımlı, 0.8-1.5 mm uzunlukta ve tüysüzdür.

1800--4000 m yükseklikler arasında; çam ormanları, yamaçlardaki çalılıklar, alpin çayırlıklarda doğal gelişim gösterirler.

Anemone Yunanca ve Latincede 'rüzgar' anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve '... kızı' anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; 'rüzgarın kızı' anlamındadır. Narcissiflora nergiz çiçeğinin cins adı narcissus kelimesi ile Latincede`yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; çiçek başlarının nergisinkilere benzerliğine atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Mayısçiçeği #AnemoneNarcissiflora #Şavşat