Akçan | Campanula alliariifolia

70 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde yoğun havlı, genellikle dik, basit veya dallanmış, dipte 3-4 mm çaptadır. Yapraklar yoğun havlı, altta sıklıkla ± beyaz kaba tüylü, yukarıda havlı veya tüysüz, düzensiz ve keskin dişli; dip yapraklar genişçe üçgen biçimli veya kalpsi, küt veya keskin uçlu, 5-8 x 5-8 cm, uzun saplı; gövde kısmındaki yapraklar belirgin şekilde daha küçük, kısaca saplıdır. Çiçeklenme Haziran-eylül aylarında; çiçekler ± sarkık, tekil, yaprak koltuklarında, sapsız, nadiren kısa saplı ve 1-3´ü bir arada yoğun uzun başak çiçek kurullarında; ovaryum altdurumlu, külah şekilli, 2 mm; çanak loblar genişçe mızraksı, keskin uçlu, 9 x 3-4 mm, dik, kirpikli kenarlı; taç huni veya çan şeklinde, 20 mm, 1/4´ine kadar keskin uçlu yumurtamsı loblara bölünmüş, kenarları püsküllü/kılçıklı, beyaz, dış kısmı kısaca havlı; boyuncuk gömülü; tepecik 3 parçalıdır. Meyve kapsül sarkık, 8 x 6 mm, külah şekilli, çıkıntılı, havlı; tohumlar elipsoid, 2 x 1 mm, kahverengi, küçük açık kenarlı ve parlaktır.

Deniz seviyesi ile 1830 m yükseklikler arasında; sarp ormanlık ve çalılık alanlardaki toprak yığınları ve uçurumlarda yetişirler.

Campanula {Latince}: küçük çan.

1.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
5.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
6.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Akçan #CampanulaAlliariifolia #Maçahel