Elmacık | Campanula rapunculoides

30-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde genellikle basit, dik, ± çizgili, tüysüz veya havlı, az pürüzlü; kök kalın, dallanmış, bazen uzun kök filizlidir. Dip ve alt sap yaprakları kalpsi, yumurtamsı-dikdörtgenimsi, 10 x 5 cm, uzun saplı, dişli; üst yapraklar mızraksı, sapsız ve dişlidir. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçekler dallanmış salkım kurullarda, genellikle tekil, tek yöne bakar durumda; çanak loblar şeritsi-mızraksı, aşağı bükülmüş, taçtan daha kısa; taç huni-çan şeklinde, 1/3ünden yumurtamsı dilimlere bölünmüş, keskin uçlu, kirpikli kenarlı, mavi-menekşe renkte; boyuncuk ± taç kadar uzun; tepecik 3 parçalıdır. Meyve kapsül, küremsi, sarkık, 3 dip gözenekle açılan; tohumlar dikdörtgenimsi, düz, 1.2-1.5 x 0.7-0.8 mm boyutlarda ve parlak kahverengidir.

650-2200 m yükseklikler arasında; orman içi toprak yığınları ve eğimli çayırlıklarda yetişirler.

Campanula {Latince}: küçük çan. Rapunculoides cinsin rapunculus türüne benzerliğini işaret eder; rapunculus Latincede 'turp' anlamına gelen rapa sözcüğünden türetilmiştir ve 'küçük turp' anlamında kullanılmaktadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Haydarlar / Ankara
Ağustos 2020©Mustafa Gökmen
2.Uşakgöl / Ankara
Temmuz 2020©Mustafa Gökmen
3.Uşakgöl / Ankara
Temmuz 2020©Mustafa Gökmen
4.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
5.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
6.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
7.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
8.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
9.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
10.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
11.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Elmacık #CampanulaRapunculoides #Haydarlar #Uşakgöl #Maçahel