Sarıbaş | Centaurea macrocephala

50–170 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler genellikle çok sayıda, dik, dallanmayan veya uca doğru dallanmış, ülgerli, ince örümcek ağsı-kaba tüylü ve uca doğru borumsudur. Yapraklar ters mızraksı-yumurtamsı, kısa ülgerli veya ± çıplak, reçinemsi bezeli; dip ve merkeze yakın gövde yaprakları saplı, 10–30 cm, tam kenarlı veya sığ dişli; gövde kısmındaki yapraklar sapsız, hafifçe sarkık, 5–10 cm, tam kenarlı, sıklıkla ± dalgalı ve keskin uçlu, uca yakın olanlar daha küçüktür. Çiçeklenme Haziran-Eylül aylarında; çiçek durumu terminal ve tepecik, sapsız; involukrum yumurtamsı, 25–35 mm; filari gövdeleri soluk yeşil veya saman rengi, yumurtamsı veya genişçe mızraksı, tüysüz, uç kısımları dik veya yayılı, kahverengi kuru zarsı, 1–2 cm geniş, batıcı saçaklı, bazen 1-2 mm dikensi uçlu; çiçekcikler çok sayıda, sarı; dilsi çiçekçiklerin taçları hafifçe daha geniş, ~4 mm; tüpsü çiçekçiklerin taçları ~3.5 mm´dir. Meyve kapçık, 7–8 mm; papuslar yassı, sivri ve 5–8 mm´dir.

400–2000 m yüksekliklerde; çayırlıklar açıklıklarda doğal olarak yetişirler.

Centaurea cins adı Latincede `yüz` anlamına gelen centum kelimesi ile `altın` anlamına gelen aurum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin ilk tür örneğinin parlak sarı çiçeklerine işaret eder. Macrocephala Latincede `büyük` anlamına gelen macro kelimesi ile `baş` anlamına gelen cephala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle türün çiçek tablasının büyüklüğüne işaret eder.

1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Sarıbaş #CentaureaMacrocephala #Şavşat