Döngele | Salsola kali

5-50 cm boylanabilen, tuzcul bir bitkidir. Gövdeler kabarcıklı-kıllı veya nadiren tüysüz; dik veya yukarı doğru yükselen, tabandan itibaren dallanmış; dallar yay gibi bükülü veya nadiren yere yayılı şekildedir. Yapraklar almaşık dizili; yaprak ayası şeritsi, etli, genellikle tabanda şişik değil, ± sivri uçlu ve 1-1.5 mm sert dikenli uçludur. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz arasında; çiçek kurulu olgunlukta değişime uğrayan, genellikle almaşık 2 brakte koltuğunda 1 çiçekli; brakteler geriye bükülmüş, uç kısım biz şeklinde dikene indirgenmiş; brakteol yok veya tabanda çiçek örtüsü tabanına bitişik; çiçek örtüsü dilimleri görece daha dar veya alt çiçeklerde yok, keskin uçlu, tüysüz; meyvelenme sırasında çiçek örtüsü 4-6 (-8) mm çaptadır.

Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; kumluk alanlarda, denize yakın tuzca zengin topraklarda; iç kısımlarda döküntü-tuzlu alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Salsola {Latince}: tuzlu. Kali Hindistan'da Güney Canara yazıtlarında belirtilen bir çim türünü ifade eder; ekilmemiş alanlarda nehrin yakınlarında yetişen bir tür çimdir. Kali ayrıca doğu Asya dinlerinde yıkıcı ve ölümcül bir tanrıyı tanımlar. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
2.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
3.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
4.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
5.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
6.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
7.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
8.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Döngele #SalsolaKali #Aydıncık