Yıldızçimi | Dactyloctenium aegyptium

10-40 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dirsekli, yukarı doğru yükselen, pürüzsüz ve tüysüzdür ve boğumlarından tekrar köklenerek yayılır. Yapraklar şeritsi-mızraksı, 9-12 x 0.5-0.8 cm, her iki yüzü seyrek cılız tüylü, kenarlar az pürüzlü, tabana yakın kenarlar uzun kirpikli ve sivri uçludur. Çiçeklenme sıklıkla Eylül ayında; çiçek kurulu başak 4-6 adet, 2-3 cm uzunlukta, yeşil, soluk veya grimsi eflatun geçişli; çiçek kümesi sapı 1.5 mm, tüylü; ana eksen kesiti üçgen biçimli, tüysüz, sivri uçlu; başak 4-5 mm, genellikle 3 çiçekli; alt kavuz az pürüzlü; üst kavuz yumurtamsı, 2-2.5 mm (2 mm kılçık hariç); en alt dış başakçık bürgüsü 2.5 mm ve 1 mm kılçıklı; iç başakçık bürgüsü kenarları kirpikli; başçık ~ 0.7 mm ve sarıdır. Dane açılı-küremsi, 1 mm, kırmızımsı-kahverengi renktedir.

Tarla kenarları ve sulama kanallarının kenarlarındaki toprak yığınlarında doğal gelişim gösterir.

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
2.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
3.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
4.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
5.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez
6.Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Yıldızçimi #DactylocteniumAegyptium #Aydıncık