Çimen eveleği | Polygonum bistorta

50-80 cm boylanabilen, çok yıllık, rizomlu bir türdür. Gövdeler dik, genellikle rizomdan itibaren 2 veya 3 adet, basit ve tüysüz; rizomlar siyah-kahverengi, kıvrımlı ve 1-3 cm çaptadır. Yapraklar dipte 10-20 cm saplı, genişçe mızraksı veya yumurtamsı, 4-18 × 2-5 cm, kağıtsı, her iki yüzü tüysüz veya eksenden uzaklaştıkça havlı, taban kesik veya yüreğimsi, kıvrık kenarlı, keskin veya sivri uçlu; gövde yaprakları sapsız, şeritsi veya mızraksıdır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz aylarında; çiçek durumu terminal, başağımsı, yoğun, 4-9 x 0.8-1.2 cm çapta; brakte kahverengimsi, yumurtamsı, zarsı, orta damar belirgin, sivri uçlu, her biri 3-4 çiçekli; çiçek sapı brakteden uzunca, 5-7 mm, narin; çiçek örtüsü pembemsi veya beyaz, 5 parçalı; parçalar eliptik, 2-3 mm; ercik 8; boyuncuk 3, free; tepecik top başlıdır. Meyvelenme Ağustos-Eylül aylarında; meyve sert kabuklu, çiçek örtüsünden hafifçe taşkın, kahverengi, parlak, elipsoid, üç köşeli, yaklaşık 3.5 mm boydadır.

800-3000 m yükseklikler arasında; tepelik otlaklar ve çayırlıklarda doğal olarak yetişmektedir.

Bistorta Latincede `iki, çift` anlamına gelen bis kelimesi ile `kıvrımlı` anlamına gelen tortus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #ÇimenEveleği #PolygonumBistorta #Şavşat