Dev geven | Astragalus glycyphyllos

2 m boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler güçlü, yere yayılı veya yukarı doğru yükselen, tüysüz veya seyrek tüylüdür. Alt yapraklar tüysü birleşik, 12-20 cm; yaprakçıklar 25-45 mm, 4-8 çift,eliptik, küt uçlu veya bazen dikensi uçlu, üst yüzey tüysüz, alt yüzey seyrek ve az derecede basık basit tüylü; stipül 8-15 mm, üçgensi-mızraksı formdadır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kümesi sapı 2-6 cm; çiçekler kısaca sapcıklı, yoğun silindirik 12-25 çiçekli salkım kurullarda; brakte 2-4 mm, mızraksı; çanak 5-7 mm, borumsu-çan şeklinde, tüysüz veya kısa-siyah-basık ve basit tüylü, dişler 1-3 mm; taç soluk sarı; bayrakçık 17-20 mm uzunluktadır. Meyve baklamsı, 20-35 x 4-5 mm, silindirik, kıvrımlı, dik veya yayılı, tüysüz veya küçük-beyaz-basık tüylüdür.

280-1400 m yükseklikler arasında; orman kenarları, taşlık alanlar ve toprak yığınlarında gelişim gösterirler.

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

1. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
2. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
3. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
4. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
5. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
6. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
7. Maral Şelalesi / Artvin
Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #DevGeven #AstragalusGlycyphyllos #MaralŞelalesi