Devesil | Heracleum sphondylium

60-200 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde 7-20 mm çapta, yarıklı ve gri havlıdır. Alt yapraklar tüysü, üç yapraçıklı veya loblu, üst yüzey tüysüz, yumuşak sert kıllı veya ince ve kısa tüylerle kaplı, alt yüzey her zaman tüylü, nadiren her iki yüzü de gri havlı; gövde yaprakları dikdörtgenimsi-yumurtamsı kınlıdır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; brakteol şeritsi; ışınlar 20-50, düzensiz, 4-15 cm çapta, tüysüz veya havlı; çiçekler beyaz veya soluk sarımsı yeşil, dışta kalanlar alt türe göre parlak veya değil; ovaryum kısaca tüylü veya tüysüzdür. Meyveler genişçe ters yumurtamsı-daire şeklinde, 6-11 x 7-9 mm, çentikli, tüysüz veya nadiren sert kıllı; sırt kısmı ipliksidir.

100-1400 m yükseklikler arasında; akarsu yakınları, hendekler ve tarla kenarlarında gelişim gösterirler.

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Kıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2019©Serdar Ölez
2.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Şavşat / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Devesil #HeracleumSphondylium #Kıbrıs #Şavşat