Çok çiçekli kuşkonmaz | Asparagus densiflorus

1 m kadar boylanabilen, Türkiye için egzotik bir türdür. Gövdeler ± çok dallı dallanmış; dallar kabarık çizgili; yapraksı dallar 1-5`li demetlerde, şeritsi, 10-30 × 1.5-2.5 mm, yassı, dip kısmı dikensi mahmuzlu; mahmuz hafifçe çengelsi, 3-5 mm, odunsu, ana gövdede sivri, dallarda çok kısa ve küttür. Çiçeklenme yıl boyu; çiçek kurulu çok çiçekli salkım veya birleşik salkım, 2-2.5 cm, yapraksı dallardan sonra gelişen; brakte şeritsi, 2-5 mm; çiçek sapı ~2 mm, ortadan mafsallı; çiçekler erdişi; çiçek örtüsü beyaz, dilimler dikdörtgenimsi-yumurtamsı, ~2 mm; ercik çiçek örtüsünden kısadır. Meyve üzümsü, kırmızı, 8-10 mm çapta, 1 veya 2 tohumludur.

Densiflorus Latincede `kalabalık, birbirine yakın, yoğun` anlamlarına gelen densus kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yoğun çiçekli anlamındadır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
2.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
3.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
4.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
5.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #ÇokçiçekliKuşkonmaz #AsparagusDensiflorus #NGBB #Madison