Gür çançiçeği | Campanula stricta

En çok 50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yatık veya dik, yapraksı, basit veya tabandan dallanmış, ±gürbüz ve yüzeyi az pürüzlüdür. Alt sap yaprakları yumurtamsı-dikdörtgenimsi, keskin veya küt uçlu, 3-6 x 0.4-1 cm boyutlarda, tam kenarlı veya kenarları küt dişli, yaprak sapına doğru kademeli olarak daralmıştır ve sap 4 cm`dir; üst yapraklar mızraksı veya şeritsi-mızraksı, sivri uçlu, sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Eylül aylarında; çiçekler dik, sapsız, yaprak ile dal arası seyrek başağımsı kurullarda veya tekil terminal; çanak loblar üçgen biçimli veya şeritsi - mızraksı, küt uçlu, dik, yüzey az pürüzlü, sert kıllı veya tüysüz; çanak uzantılar ağsı dokulu, çiçek gelişimi ardından şişik, ovaryumu tamamen gizler durumda; taç silindirik-huni şeklinde, 15-25 mm uzun, 1/3`ünden bölünmüş, kaba tüylü veya tüysüz, mavi-menekşe, derin mavi veya nadiren beyaz renkte; boyuncuk ± dışa taşmış; tepecik 3 parçalıdır. Kapsül meyve külah şekilli, 5-7 x 4-5 mm boyutlarda; tohumlar dikdörtgenimsi, kahverengi renktedir.

1200-3050 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlarda gelişirler.

Campanula {Latince}: küçük çan. Stricta {Latince}: yassı, bastırılmış, sıkıştırırlmış.

1.Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mart 2020©Mustafa Gökmen
2.Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mart 2020©Mustafa Gökmen
3.Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mart 2020©Mustafa Gökmen
4.Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mart 2020©Mustafa Gökmen
5.Kartal Gölü TKA / Beyağaç / Denizli
Mart 2020©Mustafa Gökmen
6.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
7.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
8.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
9.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
10.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
11.Kahta / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez
12.Kahta / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez
13.Kahta / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Gürçançiçeği #CampanulaStricta #Kartal Gölü TKA #Ahlat #Kahta