Yılanyoncası | Polygala anatolica

60 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler çok sayıda ve yukarı doğru yükselir şekilde gelişir. Yapraklar almaşık dizili; alt yapraklar ispatulamsı-mızraksı, üst yapraklar mızraksı-şeritsi formda ve alt yapraklardan daha büyüktür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu terminal, ± tüysüz; brakte çiçek sapından uzun; çiçekler soluk eflatunumsu pembe renkte; üst çanak yapraklar dışbükey değil; iç çanak yapraklar ters yumurtamsı-eliptik formda ve 7-10 x 3-5 mm boyutlardadır. Kapsül meyve dikdörtgenimsidir ve kademeli olarak sapa doğru daralır; sap kapsülden daha kısa ve kanatlıdır; kanat genişliği tüm kapsül çevresinde aynı genişliktedir.

30-2500 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, toprak yığınları ve dik kayalıkların çıkıntılarında gelişir.

Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir.


1. Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Yılanyoncası #PolygalaAnatolica #Nallıhan