Fırat nakılı | Silene pruinosa

10-50 cm arasında boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, yüzeyleri çengel tüylüdür. Yapraklar dikdörtgenimsi-ters mızraksı, tek damarlı, yoğun kısa havlı, sıklıkla grimsi renktedir ve yaprak koltuklarında üreyimsiz yoktur. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında, seyrek salkım veya birleşik salkım kurullarda; çanak 11-16 mm boyda, yüzeyi çengel tüylü, bazen salgılı tüylü, damarlar belirgin ve meyve durumunda dip kısmı sıkıca daralmış durumda; taç yapraklar krem-yeşilimsi renkte, üst geniş kenarı derin iki parçalı, parçalar şeritsi-dikdörtgenimsi; sapçıklar tüylü ve 4-8 mm uzunluktadır. Kapsül meyve yumurta biçimli veya dikdörtgenimsi formdadır.

100-2100 m yükseklikler aarasında, döküntü alanlar, toprak yığınları, yamaçlar ve tarım topraklarında gelişirler.Silene Yunan mitolojisinde Orman Tanrısına verilen ismin dişil halidir. Pruinosa Latincede `don ile kaplı` anlamına gelen pruinatus kelimesinden türetilmiştir; bir yüzey üzerindeki puslu/unsu görüntüye işaret ediyor olabilir. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Adlandırmada kullanılan Fırat ismi 1998 yılından bu yana (2021) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ve Türkiye´de birçok bitkinin ilk yayınlarını yapan botanikçi Mehmet Fırat´ın türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #FıratNakılı #SilenePruinosa #Nallıhan