Küre çiçeği | Globularia orientalis

18-28 cm arasında boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövdenin alt kısımları odunsu, üstler otsu dokuda ve sık dallıdır; toprak yüzeyinde yayılarak yastık oluşturur; çok sayıda yaprak ve çiçekli dallar oluşturur. Dip yapraklar eliptik-ispatula biçimli, sivri uçlu, kenarlar dalgalı; gövde kısmındaki yapraklar sayıca az, şeritsi formda ve birbirinden ayrıktır. Çiçeklenme Şubat-Temmuz ayları arasında; gövde başına kapitulum sayısı 6-12 arasında, herbiri 5-8 mm çapta; çanak çeyrek yüksekliğinden bölünmüş; taç yapraklar yarı yüksekliğinden bölünmüş, üst 2 dilim ters mızraksı; alt dudak 0.7'sine kadar bölünmüş, dilimler dikdörtgenimsi-yuvarlağımsı şekildedir.

600-1200 m yükseklikler arasında; marnlı ve kireçli yamaçlarlarda; meşe çalılıkları, kireçtaşı tepelikler ve bozkırlarda yayılış gösterirler.Globularia cins adı Latincede `küçük küre` anlamına gelen globulus kelimesi ile  İtalyancada `hava` anlamına gelen aria kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; havada asılı duran küçük küre anlamıyla cinsin çiçeklerine işaret etmektedir. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Sarıoba / Polatlı / Ankara
Mayıs 2020©Serdar Ölez
2.Sarıoba / Polatlı / Ankara
Mayıs 2020©Serdar Ölez
3.Sarıoba / Polatlı / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
4.Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez
5.Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Küreçiçeği #GlobulariaOrientalis #Sarıoba #Nallıhan