Filiskin | Clinopodium graveolens

3-30 cm boylanabilen, dik veya yatık gelişim gösteren, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla gevrek ve yoğun uzun tüylü, nadiren salgılı tüylüdür. Yapraklar 5-17 x 3-13 mm boyutlarda, mızraksı, yumurtamsı, ters yumurtamsı veya daire şeklindedir; üst kısım kenarları sığ veya belirgin testere dişlidir; uç kısım dikensidir; yüzeyler salgılı tüylü, kısa havlı, gevrek veya yoğun uzun kıllıdır. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; 1-10 adet halka dizilimli çiçek kurulu bulunur, herbir kurul 2-12 çiçeklidir; çanak 5-9 mm uzunlukta, salgılı tüylü ve ± yoğun uzun-tüylüdür, alt dişler 2-3.5 mm uzunlukta, üst dişler 1-2.5 mm uzunluktadır; taç soluk mavi, eflatun veya pembe renktedir ve 8-12 mm uzunluktadır.

Deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, bozkırlar, otlaklar, hendekler ve nadas tarlalarında gözlenebilirler. Clinopodium Yunancada `yatak` anlamına gelen cline kelimesi ile `ayak` anlamına gelen podium kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır.

Graveolens Latincede `yoğun` anlamına gelen gravis kelimesi ile `koku` anlamına gelen olens/olent/olère kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; türün belirgin ve güçlü bir kokusu olduğuna işaret eder.


1. Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
2. Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Filiskin #ClinopodiumGraveolens #Bademlik