Mahçup kalkanböceği | Carpocoris pudicus

Yarım kanatlılar adlarını şekil değiştirmiş ve yarısı nispeten sert bir doku şeklini almış olan üst kanatlarından alırlar. Bu kanaların gövdeye yakın kısmı gövdeyi bir kabuk gibi örter; kanatların uç kısımları ise diğer böceklerinki gibi zarsı yapıdadır. Yarım kanatlılar takımından olan ve isimlerini trapezoid biçimindeki gövdelerinden alan kalkan böcekleri ailesi yaklaşık 900 cins ve 4700'den fazla tür içerir. Alışılagelmişin dışında sarı rengi ile Carpocoris pudicus bunlardan sadece birisidir.

Vücut uzunluğu 10-14 mm'dir ve dişiler erkeklere göre biraz daha uzundur. Baş ve vücut sarımsı kahverengi, yan kenarları noktalardan oluşmuş siyah şerit şeklindedir. 1.anten segmenti sarımsı kahverengi, diğer segmentler siyah renktedir; 3'üncü segment 2'nciden kısadır. Pronotum’da siyah noktalardan oluşmuş 4 paralel çizgi bulunur; humerus açısı görece yuvarlatılmıştır ve üzerinde siyah noktacıklar bulunur. Abdomen pronotuma göre daha dardır. Scutellumun yan kenarlarında yarım daire şeklinde girintiler bulunmaktadır. Konneksivum kenarları siyah lekelidir. Kanat zarı sarı renkte ve abdomenden uzundur. Rostrum sarımsı kırmızı renkte, ortası boyuna siyah çizgilidir ve arka bacak arasına kadar ulaşır. Bacaklar sarımsı kırmızı renktedir. Paramer tek dişlidir.[3][6]

Mahçup kalkanböcekleri Mayıs-Ekim ayları arasında; 1600 m yüksekliklere kadar; meşe ormanları içindeki dikenlikler, yol kenarları ve tarım alanlarının kenar zonlarında gözlenebilirler. Konukçuları sıklıkla Triticum sp., Onopordon sp. ve diğer Asteraceae ailesi bireyleridir.[4][6]İsimlendirme: Bu sayfanın hazırlanması sırasında Carpocoris pudicus için herhangi bir Türkçe isme erişilememiştir. Türkçe isimlendirme Temmuz 2020'de GezenAdam tarafından ve Latince tanımlama Türkçeleştirilerek yapılmıştır. Bu böceğin yöresel veya bilimsel Türkçe adlandırmasını biliyorsanız lütfen info@gezenadam.com adresinden bize iletiniz. 

 

Benzer türler: Carpocoris pudicus diğer bazı kalkanböceği türleri ile kolayca karıştırılabilir. Türkiye'de gözlenebilecek ve C.pudicus ile karıştırılması olası türlerin ayırd edici özellikleri şu şekildedir[1][2]

 

Pronotum
üzerindeki desenler ve
scutellum
un yan kısmındaki girintilerin C.pudicus için ayırt edici özellikleri olarak belirtilmesine karşın, bazı kaynaklarda Anadolu'daki bazı bireylerin bu özellikleri taşımayabileceği ve detaylı genetik araştırmalar yapılması gerektiği belirtilmektedir.[5]

Pudicus {Latince}: mahçup, mütevazı, iffetli.


1.Hasköy / Yayladere / Bingöl
Haziran 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #MahçupKalkanböceği #CarpocorisPudicus #Hasköy