Bozkırdeğneği | Asyneuma lobelioides

30-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ortadan dallanmış, 1-2 mm çapta, kısaca havlı veya nadiren tüysüzdür. Yapraklar tabanda rozet dizilimli, alt gövde yapraklarına benzer, 4-5 x 0·7-1 cm boyutlarda, şeritsi-mızraksı, nadiren yumurtamsı, keskin uçlu, taban 4-5 cm yaprak sapına daralmış şekilde, düzensiz dişli, dalgalı, nadiren tam kenarlı, yüzey kabarcıklı veya kısaca havlıdır; sap yaprakları bir kaç adettir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasındadır; çiçekler seyrek başağımsı birleşik salkım çiçek kurullarındadır; çiçek sapı 4-10 mm uzunluktadır ve çiçek gelişimi sonrası yukarı doğru kıvrılır; çanak loblar mızraksı, 2-3 x 0·5 mm boyutlarda, kıvrımsız/dimdiktir; taç loblar 9-10 x 1.5 mm boyutlardadır; tepecik 3 parçalıdır. Kapsül meyve yumurta biçimli-dikdörtgenimsidir ve 5-7 x 3-4 mm boyutlardadır, sıklıkla uç kısmın altı büzüktür ve 3 gözeneklidir; tohumlar yumurta-elipsoid biçimli ve 1.2-1.5 x 1 mm boyutlardadır, yüzey kahverengi ve parlaktır.

800-2700 m yükseklikler arasında; boylu ardıç (Juniperus excelsa) orman açıklıklarında, bozkırlarda ve taşlık yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.
1.Çayan / Sungurlu / Çorum
Haziran 2020©Mustafa Gökmen
2.Çayan / Sungurlu / Çorum
Haziran 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Bozkırdeğneği #AsyneumaLobelioides #Çayan