Şebrem | Euphorbia chamaesyce

30 cm kadar boylanabilen, sıklıkla yere yayılı olarak gelişen, tek yıllık otsu bir türdür. Gövde yüzeyi tüysüz veya havlı ve biraz dumanlıdır; genellikle tabandan çok-dallanmıştır. Yapraklar asimetrik yuvarlağımsı, yumurtamsı veya dikdörtgenimsi formda ve 1-11 x 1-6 mm boyutlardadır; küt uçlu veya çentikli uçludur; taban asimetriktir; tam kenarlarlıdır veya en azından üst yarıda belli-belirsiz ince testere dişli olabilir; stipül şeritsi-ipliksi formda ve 1 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Ekim ayları arasında gerçekleşir; beze yuvarlağımsı-enine yumurtamsı, sarımsı- veya kırmızımsı-kahverengidir ve beyaz veya pembemsi uzantıları vardır. Meyve 2 mm çaptadır; tohumlar soluk gri renkte, yumurtamsı-dört köşeli formda ve 1.2 mm boydadır, yüzey düzensiz siğilli ve/veya kırışıktır.

Deniz seviyesi ile 1600 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, moloz yığınları, çakıllı düzlükler, tuzlu ve kumluk topraklar, su kenarları ve tahrip edilmiş yerlerde doğal gelişim gösterebilirler. Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır. Chamaesyce Dancada `toprak, topraktan` anlamına gelen chamae kelimesi ile Latincede `incir, incir ağacı` anlamına gelen συκον (sykon) kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmamktadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Karaburun / İzmir
Temmuz 2020©Serdar Ölez
2.Karaburun / İzmir
Temmuz 2020©Serdar Ölez
3.Karaburun / İzmir
Temmuz 2020©Serdar Ölez
4.Karaburun / İzmir
Temmuz 2020©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Şebrem #EuphorbiaChamaesyce #Karaburun