Çatal süsen | Iris sintenisii

8-25 cm boylanabilen, narin görünümlü, rizomlu bir türdür. Gövde kahverengi lifli yaprak kalıntılarıyla sarılıdır. Yapraklar 0.3-0.5 cm genişlikte ve hemen hemen şeritsi formdadır, boyu çiçek sapına eşit veya hafifçe uzundur, oldukça sert dokulu ve sık damarlıdır. Çiçeklenme sıklıkla Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir; çiçek gövdesi (sapı) dallanmaz, sıklıkla uç kısımlara doğru hafifçe zigzaglı boğumları vardır; çiçekler sap 1-2 adet ve terminaldir; brakte ve brakteol 3.5-6 cm uzunluktadır; çiçekler menekşe-mavi renklidir; alt üç taç yaprak beyazımsı zemin üzerine belirgin şekilde damarlı, 3.8-4.5 cm boyutlarda, yumurtamsı-eliptik formdadır, aya 1.3-1.4 x 0.9-1.3 cm boyutlardadır ve 2.5-3 x 0.3-0.5 cm boyutlardaki dip kısma daralmıştır; üst (dik duran) üç taç yapraklar ters mızraksı formda ve 3-4 x 0.4-0.5 cm boyutlardadır; boyuncuk 2.6-2.8 x 0.5-0.6 cm boyutlarda dallanmıştır, 0.2-0.3 x 0.2-0.3 cm boyutlarda geriye doğru kıvrımlı lobları mevcuttur, ovaryumun 1-2 cm'lik uç kısmı dardır ve tüp içerisine giren kısımlar birdenbire genişler. Kapsül meyve dikdörtgenimsi formda, 1.5 x1 cm boyutlarda, narin gagası 2 cm'ye kadar uzundur.

900-1350 m yükseklikler arasında; çalılıklar veya açık ağaçlık alanlardaki kuru çayırlıklarda; genellikle kalkerli topraklarda doğal gelişim gösterir.İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir.

1.Yenice / Karabük
Mayıs 2019©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #ÇatalSüsen #IrisSintenisii #Yenice