Tarla belumotu | Asperula arvensis

5-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde basit veya sıklıkla tabandan sık dallanmıştır, kesiti dört köşelidir, yüzeyi alt kısımlarda az pürüzlü-kısa havlı, üst kısımlarda tüysüzdür. Yapraklar 7-25 x 1.5-5 mm boyutlardadır; en alttakiler dairesel-yuvarlağımsı veya ters yumurtamsı, 4'ü bir arada halka dizilişlidir; gövde kısmındaki yapraklar ters mızraksı, dikdörtgenimsi-eliptik veya şeritsi-dikdörtgenimsi formdadır, 6-8'i bir arada halka dizilişlidir. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; talkım kurullar top başlıdır ve şeritsi-mızraksı brakteler tarafından taşınır; brakteler çiçeklerin boyunda veya daha uzuncadır; taç 5-7 mm, mavimsi-menekşe rengi veya beyazımsı renktedir, taç tüpü 4-6 mm uzunluktadır ve üst 1/3'ünden itibaren genişler, loblar 0.5-2 mm uzunluktadır; başçıklar 0.7-1 mm uzunlukta, dikdörtgenimsi-eliptik şekildedir. Mericarp tohum 2-3 mm çaptadır.

Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; açık topraklar, tarlalar ve döküntü alanlarda yayılış gösterir. Asperula Yeni Latincede Asperulus sözcüğünün dişil halidir. Asperulus asper kelimesi ile -ulus sonekinin birleşiminden türetilmiştir ve 'biraz pürüzlü (yüzey)' anlamına gelmektedir; botanikte Asperula cinsi altındaki türlerin bükük/kancalı tüy örtülerine işaret ettiği sanılmaktadır. Arvensis {Latince}: tarla, tarladan. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
3.Bademlik / İmrahor / Ankara
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #TarlaBelumotu #AsperulaArvensis #Bademlik