Kuş remilotu | Spergularia media

5-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler boylu boyunca tüysüz veya çiçeklendiğinde salgılı tüylü-tüylüdür; yaşlı gövdeler gürbüz ve odunsudur. Yapraklar etli, seyrek demetler halinde ve dikensi uçludur; stipül genişçe üçgen biçimlidir ve sivri uçlu değildir. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos aayları arasında gerçekleşir; çanak yapraklar 4-6 mm uzunluktadır; taç yapraklar beyaz veya pembedir, boyları çanak yapraklara eşit veya biraz daha uzundur; ercikler 10 adettir. Kapsül meyve 7-9 mm uzunluktadır ve çanaktan dışarı taşar. Tohumlar 0.7-1 mm uzunlukta ve koyu kahverengidir; yüzeyler pürüzsüz veya siğillidir; genellikle kanatlıdır, kanat kenarı tam veya hafifçe bölünmüştür.

Deniz seviyesi yakınlarında; deniz kenarlarında, tuzlu bataklıklarda ve iç kısımlarda tuzlu alanlarda gelişim gösterirler.Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Media {Latince}: orta kılıf, ara katman. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Akliman / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
2.Akliman / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
3.Akliman / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
4.Akliman / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
5.Akliman / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KuşRemilotu #SpergulariaMedia #Akliman