Sütleğen | Euphorbia rigida

60 cm kadar boylanabilen, gürbüz görünümlü, çok yıllık bir türdür. Gövdeler odunsu bir kazık kök üzerinde dar açılı yükselir ve çok sayıdadır; yüzeyler az derecede beyaz toz granüller ile örtülü-kabarcıklıdır. Sap yaprakları etli yapıda, mızraksı formda ve 2-7 x 0.5-1.7 cm boyutlardadır; sivri uçlu ve tam kenarlıdır. Işınsal dalların yaprakları yumurtamsı-mızraksı, yumurtamsı veya ters yumurtamsı formdadır. İkincil ışınsal dalların yaprakları yuvarlağımsı, böbrek şeklinde veya yumurtamsı-üçgensi formda ve 7-20 x 7-23 mm boyutlardadır, uçları dikensidir ve dip kısmı kamamsı veya sığ kalpsidir. Işın sayısı 7-16 arasındadır ve ışınlar çatallanmaz veya sadece 1 kez çatallanır. Çiçeklenme Mart-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; bezeler 2 boynuzludur ve boynuzlar uca doğru kalınlaşır veya lobludur; siyatofil loblar yuvarlağımsı formdadır. Meyve yumurta biçimli-konik, üç köşeli ve 6-7 mm çaptadır, yüzeyi seyrek kabarcıklıdır. Tohumlar yumurta biçimli-silindirik ve 3.5-4 mm uzunluktadır; yüzeyi ± pürüzsüz, soluk gri veya beyaz renktedir ve küçük terminal bir karunkula bulunur.

Deniz seviyesine yakın yerler ile 2000 m yükseklikler arasında; açık kızıçam ormanlarında, kermes meşesi hakim makilikler ve friganalarda;  kireçtaşı yamaçlarda, bozkırlarda, nadas tarlalarında ve benzeri yerlerde doğal gelişim gösterir.Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır.

1.NGBB / İstanbul
Ocak 2020©Serdar Ölez
2.NGBB / İstanbul
Ocak 2020©Serdar Ölez
3.NGBB / İstanbul
Ocak 2020©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Sütleğen #EuphorbiaRigida #NGBB