Funda | Erica arborea

3 m kadar boylanabilen, dik bir çalı türüdür. Gövde yoğun havlıdır. Yapraklar 3.4-7 x 0.5-0.7 mm boyutlarda, şeritsi formda ve genellikle 3'lü halka dizilişlidir. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 1-5 çiçekli şemsiye kurullardadır; kurullar yanal sürgünlerde ve terminal durumdadır; çiçek sapı ~ 5 mm uzunluktadır ve tüysüzdür; çanak yapraklar ~ 1.3 mm boydadır; taç ~ 3 x 2.2 mm boyutlarda ve ± çan şeklinde, beyaz veya soluk pembe renkte ve tüysüzdür. ercik sayısı 8'dir; sapçıklar ~ 1 mm boydadır ve uç kısımlarında tüylü mahmuzlar bulunur; başcık ~ 0.8 mm genişliktedir ve içe doğru uzun yarıklıdır; ovaryum 4 bölmelidir ve yüzeyi tüysüzdür; boyuncuk ~ 1.2 mm boydadır.

Deniz seviyesi ile 900 m yükseklikler arasında; açık karışık ormanlarda, kayın & meşe çalılıklarında, kızıçam ve akçakesme altlarında ve makiliklerde; toprak yığınları ve sarp yarlarda doğal olarak gelişirler.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Erica cins adı Yunancada 'odunsu çalı' anlamına gelen ereike kelimesinden türetilmiştir. Erica aynı zamanda birçok Batı toplumunda ortak bir kadın ismidir; eski İskandinav adı olan Eiríkr'den türetilen Eric'in dişil biçimidir; ei- öneki öncel İskandinav (proto-Norse) dillerinde 'tek, tek başına, benzersiz veya uzun süre, sonsuzluk' anlamında, -ríkr soneki ise 'kral, hükümdar' anlamındadır; bu nedenle ad genellikle 'tek hükümdar, hükümdar' veya 'sonsuz hükümdar, her zaman güçlü' anlamına gelir. Kökeni farklı olsa da Erica aynı zamanda Japonya'daki kadınlar için popüler bir isimdir.

Arborea Latincede `ağaçsı` anlamına gelen arbor kelimesinden türetilmiştir.


1. Kapısuyu / Kurucaşile / Bartın
Kasım 2020 © Serdar Ölez
2. Kapısuyu / Kurucaşile / Bartın
Kasım 2020 © Serdar Ölez
3. Kapısuyu / Kurucaşile / Bartın
Kasım 2020 © Serdar Ölez
4. Kapısuyu / Kurucaşile / Bartın
Kasım 2020 © Serdar Ölez
5. Karaburun / İzmir
Ağustos 2016 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Funda #EricaArborea #Kapısuyu #Karaburun