Altınotu | Helichrysum sp.

Alt kısımları odunsu ve üst kısımları otsu, çok yıllık bir bitki cinsidir; yünsü tüylü, kaba tüylü veya salgılı tüylü olabilir. Yapraklar basit, tam kenarlı ve almaşık dizilidir; şeritsi, ters mızraksı veya ıspatula biçimli olabilir. Çiçeklenme dönemi türüne göre değişkenlik gösterir. Kapitulum terminal yalancı şemsiye kurullarda oluşur, 3-12 mm uzunluktadır, küremsi, piramidal veya silindirik olabilir; filariler çok sıralı, düzensiz veya düzenli katmerli, beyaz, saman sarısı, sarı, portakal rengi veya kırmızı olabilir, ince ve kuru zarlılardır ve dökülmezler; çiçek tablası yassı ve tüysüzdür; çiçekler sarı, hepsi erdişi veya dış kısımlardakiler dişidir; taç yapraklar az çok borumsu, 5 parçalı ve üst kısımları salgılı tüylüdür. Sert kabuklu meyveler silindirik formda ve salgılı tüylüdür; papus tüyleri sarımsı, geniş bölmelidir, yüzey az pürüzlü veya kısa kıllı olabilir.

Helichrysos cins adı Eski Yunancada  `sarmal´ anlamına gelen helik- öneki ile `altın´ anlamına gelen chrysos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.
sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.


1.Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez
2.Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez
3.Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez
4.Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez
5.Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Altınotu #HelichrysumSp. #Gündoğdu