Kır köstebekotu | Ranunculus isthmicus

Kır köstebekotu (Ranunculus isthmicus) Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de 3 alttürü bulunmaktadır: subsp. isthmicus Antalya alt bölgelerinde yayılış gösterir; subsp. stepporum Ergene, Orta Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Antalya alt bölgelerinde yayılış gösterir; subsp. tenuifolius Güney Marmara ve Asıl Ege alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır.

1.Kısık / Uşak
Nisan 2021©Serdar Ölez
2.Kısık / Uşak
Nisan 2021©Serdar Ölez
3.Kısık / Uşak
Nisan 2021©Serdar Ölez
4.Kısık / Uşak
Nisan 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KırKöstebekotu #RanunculusIsthmicus #Kısık