Zümra geveni

Astragalus ponticus


25-100 cm boylanabilen, çok yıllık bir bitki türüdür. Gövde çiçekli saplar şeklinde dik yükselir. şeritsi-mızraksı formda ve 12-30 mm uzunluktadır, özellikle kenarları seyrek basık-dür. Yapraklar 7-35 cm uzunluktadır ve 9-23 çift yaprakçıklı tüysü birleşik formdadır; yaprak sapı 7-30 mm uzunluktadır. Yaprakçıklar formda ve 7-40 × 3.5-12 mm boyutlardadır, dur, üst yüzey alt yüzey basık basit-dür. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kümesi küremsi veya yumurtamsı formdadır, sapı 0.5-1 cm uzunluktadır. Çiçekler sapsızdır. mızraksı-yumurtamsı veya şeritsi formda, 2-7 mm uzunluktadır, kenarları kirpiklidir. mevcut değildir. 12-15 mm uzunlukta ve borumsu formdadır, dir; tüp meyve zamanı hafifçe şişer; çanak dişler 1-3 mm uzunlukta, şeritsi formda ve kirpikli kenarlıdır. sarı renktedir; 18-22 × 6 mm boyutlarda ve dür; 18 × 3 mm boyutlardadır; 17-18 × 2-5 mm boyutlardadır; 16-17 mm, ve beyaz veya sarımsı renktedir; ler sarı renkte ve dır; 5 mm uzunlukta, yumurta biçimli ve yoğun beyaz dür; 15 mm uzunluktadır ve taban kısmı dür; top başlıdır. Baklamsı meyveler 10 × 4-4.5 mm boyutlarda, yumurta biçimli ve yassıdır, çanak içine gömülüdür, yüzeyi dür, iki bölmelidir; gaga (dar uç kısım) kıvrımlı ve 4-5 mm uzunluktadır. Tohumlar böbrek şeklinde ve 4 × 2.5-3 mm boyutlardadır, açık kahve renkli ve pürüzsüzdür.
Yeni gözlem bildirKızılçevlik / Pınarbaşı / Kayseri - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500–2800 m yükseklikler arasında; taşlık alanlar, tarlalar, yol kenarları, çayırlıklar, orman içi açıklıklar, nehir kenarları, kuru toprak yığınları ve benzeri alanlarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Astragalus ponticus Pall.
Sinonimler

- Astragalus ponticus
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Astragalus cins adı Yunancada `topuk kemiği` anlamına gelen astragalos kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının şekline işaret ettiği sanılmaktadır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Astragalus ponticus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm