Bağlıkotu

Convolvulus dorycnium


Bağlıkotu (Convolvulus dorycnium) Tarlasarmaşığıgiller (Convolvulaceae) ailesinden Doğu Akdeniz ülkelerine özgü bir türdür. Türkiye΄de Asıl Ege alt bölgelesinde ve Yukarı Fırat, Adana ve Orta Fırat alt bölgelerinde yayılış gösteren iki farklı alttürü yetişmektedir.
Yeni gözlem bildirBağözü / Kahta / Adıyaman - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Morfoloji

50-90 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde sert ve çatallı dallanmıştır; tabanda odunsudur; yüzeyler basık-dır. Yapraklar 4.5 x 1 cm boyutlerde ve şeritsi veya ters mızraksı formdadır, sapsızdır ve kenarları tamdır. Çiçeklenme nisan-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler yaprak koltuklarında ve terminal durumda, tekil veya 2-13 çiçekli kurullarda bulunur; 3-5 mm uzunlukta ve basık-dır; pembe renkte ve 20-25 mm çaptadır; ± dür. Türkiye΄de iki alttürü bulunur:
subsp. dorycnium: dış formdadır, , veya dur.
subsp. oxysepalus: dış formdadır, veya dur

Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Convolvulus dorycnium L.
İngilizce

Splendid bindweed

Etimoloji ve kısaltmalar

Convolvulus cins adı Latincede `sicim yapmak` anlamına gelen convolvere kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen cinsin bazı türlerinin diğer bitki ve nesnelere dolanarak büyümesini işaret etmektedir. Dorycnium Eski Yunancada `mızrak` anlamına gelen doryknion kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yaprak formuna işsret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Israel wildflowers: Splendid bindweed. (2021). Flowers in Israel - פרחים בישראל. https://www.flowersinisrael.com/Convolvulusdorycnium_page.htm
 3. Listelenen kaynaklar Convolvulus dorycnium hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm