Etek karanfili

Dianthus masmenaeus


Etek karanfili (Dianthus masmenaeus) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden Türkiye΄ye endemik bir türdür. Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Antalya ve Adana alt bölgelerinde gözlenebilir.
Yeni gözlem bildirKahta / Adıyaman - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Morfoloji

30 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 30 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, kısaca dur, kenarlar kalındır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları 3-7 çiçeklidir. Çiçek sapı en çok 3 mm uzunluktadır. yumurtamsı ve uzun sert kılsı çıkıntılıdır, çanak boyunun yarısından daha uzundur. Çanak 10-15 x 2-3.5 mm boyutlarda ve silindirik formdadır, yüzey tüysüz veya dır; dişler 3 .7 mm uzunlukta ve dur. ~ 4 mm genişlikte ve pembe renklidir, yüzey ince sakallı, uç kısım dişlidir. İki varyetesi vardır:
D. masmenaeus var. masmenaeus: Çanak dır.
D. masmenaeus var. glabrescens: Çanak tüysüzdür.

Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

1220-3000 m yüksekliklerde; kesekli, taşlı yamaçlarda yayılış gösterir.

 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dianthus masmenaeus Boiss.
Sinonimler

- Dianthus asperulus Boiss. & A.Huet
- Dianthus mutabilis Boiss.
- Dianthus transcaucasicus Schischk.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Dianthus masmenaeus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm