DDbtn
PicPath
";Kabarkarın

Capparis orientalis

(Kapari)

Capparis orientalis [ Karaincir / Datça / Muğla - Mayıs 2015 © Serdar Ölez ]
Karaincir / Datça / Muğla - Mayıs 2015 © Serdar Ölez
Dağınık çalı formlu, çok yıllık, odunsu bir türdür. Yapraklar , sıklıkla bulunmayan, nadiren çok küçük ve geriye doğru kıvrımlı , bazen , taban ve tüm yüzeyler sıklıkla ; iğne dikenli ve zayıftır, erken dökülür veya hiç bulunmaz. Çiçekler zayıfça simetrik, gösterişli; 4; 4, beyazımsı; çok sayıda; bir sap üzerinde, sap meyve zamanı uzamış haldedir. Meyve üzümsü, çok tohumlu kapsül haldedir.
Yeni gözlem bildirKaraincir / Datça / Muğla - Mayıs 2015 © Serdar Ölez


Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Karaincir / Datça / Muğla
    Mayıs 2015 © Serdar Ölez

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Capparales
Capparaceae
Capparis
Orientalis

Etimoloji

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.