Çınar Yapraklı Akçaağaç

Acer platanoides


30 m kadar boylanabilen, odunsu bir türdür. Gövde kabuğu boylamasına ince çatlaklı ve siyahımsı renkte; genç dallar dür. Yapraklar 5 loblu , 6-13 x 8-14 cm, taban veya çok geniş girinti, loblar dikdörtgenimsi ve çok sayıda ince ikincil loblu, üst kısım parlak yeşil; yaprak sapı , 6-20 cm ve beyaz lateks salgılıdır. Çiçeklenme Nisan ayında, yapraklanma sırasında ya da daha önce; çiçek kurulu , dik, kısa saplı; çiçekler bir evcikli ve sarı renktedir. Samara kanatları 30-35 x 12-15 mm, hemen hemen yatay yayılı (130°-170°); sert kabuklu küçük meyve kuvvetle yassı, yumurtamsı ve dür. 500-1900 m yükseklikler arasında; karışık ormanlarda gelişim gösterirler.
Yeni gözlem bildirMaçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500-1900 m yükseklikler arasında; karışık ormanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Acer platanoides L.
Sinonimler

- Acer dieckii (Pax) Pax
- Acer laciniatum Borkh. ex Tratt.
- Acer platanifolium Stokes
- Acer rotundum Dulac
- Euacer platanoides (L.) Opiz
- diğer sinonimler...
İngilizce

Norway Maple

Etimoloji ve kısaltmalar

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Acer platanoides hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm