Dağ Çileği

Fragaria vesca

(Hanifta, Yaban Çileği)

30-40 cm kadar boylanabilen, sürünücü gövdeli, çok yıllık otsu bir bitkidir. Taban yaprakları rozetsi, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar 1-6 cm, , veya eşkenar dörtgen biçimli, testere dişli, altta , üstte seyrek tüylüdür. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek sapı yapraksız, 10-30 cm, genellikle yapraklardan uzunca; çiçek kurulu 2-7 çiçekli; çiçekler 12-18 mm çapta, genellikle erdişi ; 3-4 mm, mızraksı ve , beyaz, 4-5 mm, veya yuvarlağımsı; çiçek tablası kırmızı, tüysüz (), meyve zamanı en çok ~ 1 cm`dir. Meyve sert kabuklu, çiçek tablası üzerinde düzenli yayılı ve çıkıntılıdır.
Yeni gözlem bildirŞavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

200-2450 m yüksekliklerde; özellikle orman içi nemli alanlarda yayılış gösterir.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Fragaria vesca L.
Sinonimler

- Dactylophyllum fragaria Spenn.
- Fragaria alpina (Weston) Steud.
- Fragaria succulenta Gilib.
- Fragaria vulgaris Ehrh.
- Potentilla vesca (L.) Scop.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Woodland Strawberry

Etimoloji ve kısaltmalar

Fragaria Latincede `çilek` anlamına gelen fraga kelimesinden türetilmiştir. Vesca Latincede `küçük, zayıf , çelimsiz` anlamına gelen vescus kelimesinden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 69
 2. Listelenen kaynaklar Fragaria vesca hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm