Çarkıfelek

Passiflora caerulea

(Fırıldak Çiçeği, Saat Çiçeği)

Sarmaşık formlu, çok yıllık, otsu veya odunsu türleri bulunan, Türkiye için bir türdür. Gövdeler , kesitleri gençlikte köşelidir. Yapraklar kabaca simetrik, 3–10 ( –16 ) × 4–11 ( –14 ) cm, derin 5–7 loblu, orta lob yan loblardan uzunca, tam kenarlı ancak lob dipleri sıklıkla testere dişli, eksenden uzak ince damarlar belirgin çıkıntılı, ; , 10–20 × 5–10 mm, , testere dişli; yaprak sapı dür ve salgı bezi uca doğru kalınlaşır. Çiçeklenme Mart-Haziran arasında; , 15–25 × 10–15 mm, kenarlar tam kenarlı veya zayıfça testere dişli; beyaz, 20–35 × 10–15 mm; beyaz, 20–40 × 10–15 mm; filamentleri halka dizilişli 4, dışta kalan filamentler tabanda koyu eflatun, ortada beyaz, uçta eflatun, nadiren tamamen beyaz, şeritsi, düz, yuvarlak kesitli ve 10–20 mm boydadır. Meyve çekirdeksiz, sulu, küçük, sarı-portakal renkte, yumurta veya elipsoid biçimli, 30–50 × 30–35 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirMartı Marina / Orhaniye / Muğla - Kasım 2014 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 400 m yükseklikler arasında; tahrip edilmiş alanlar, orman içi açıklıklar ve sık meşeliklerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Passiflora caerulea L.
Sinonimler (Tam liste)

- Passiflora caerulea
İngilizce

Bluecrown Passionflower

Etimoloji ve kısaltmalar

Passiflora Latincede `tutku` anlamına gelen passio kelimesi ile `bitki` anlamına gelen flora kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Passio aynı zamanda İsa`nın çarmıha gerilişini simgeler; çiçeğinin çeşitli kısımların Passio`yu hatırladığı düşünülmektedir; taççığın, dikenli tacı, beş başçığın İsa'nın gövdesindeki beş yarayı, üç parçalı tepeciğin ise çarmıha gerildiği üç çiviyi hatırlatır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Passiflora caerulea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm