DDbtn
PicPath
";Atatürk Çiçeği

Euphorbia pulcherrima

(Ponsetya, Noel yıldızı, Meksikalı alev yaprağı, İstakoz bitkisi)

Euphorbia pulcherrima [ Oran / Ankara - Aralık 2014 © Serdar Ölez ]
Oran / Ankara - Aralık 2014 © Serdar Ölez
Anavatanı Meksika`dır. Türkiye`de yetiştirilmesi ve tanınmasına ön ayak olan Mustafa Kemal Atatürk`tür. Yetiştirilmesi sırasında görev alan bitki bilimcilerden gelen öneri üzerine bu isim verilmiştir. 2 m kadar boylanabilen bir türdür. Yapraklar almaşık dizili, , 7-14 x 3-7 cm, , taban , tam kenarlı veya düzensiz küt dişli-ondüleli; sap 2.5-5 cm; sapsız ve dür. lar toplu olarak terminal 3`lü kurullarda, 7-9 x 6-8 mm; çiçek kümesi sapı 2-6 mm uzunlukta; lar tabandan bitişik, 5 mm uzunlukta, iki parçalı; tekil, kupa şeklinde, 4.5 mm çapta ve sarımsıdır. Meyve , yuvarlağımsı, üç loblu, ~ 1.5 x 1.5-2 cm, pürüzsüz, ; tohumlar yumurta biçimli, 10 x 8-9 mm, ± pürüzsüz ve soluk gri renktedir.
Yeni gözlem bildirOran / Ankara - Aralık 2014 © Serdar Ölez


Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Sınıflandırma

Etimoloji

Euphorbia cins adı Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırmıştır.
Pulcherrima Latincede `güzellik` anlamına gelen pulcher kelimesinden türetilmiştir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Sinonimler (Tam liste)

- Euphorbia erythrophylla Bertol.
- Euphorbia fastuosa Sessé & Moc.
- Euphorbia poinsettii Raf.
- Pleuradena coccinea Raf.
- Poinsettia pulcherrima (Willd. ex Klotzsch) Graham
İngilizce

Poinsettia

Diğer bilgiler

Yıl boyunca üretilen ve genelde Noel ve yılbaşı öncesinde süs bitkisi olarak talep gören E.pulcherrima Kuzey Amerika ve Avrupa’da önemli pazar payına sahiptir. Tüm yapraklar yeşil renktedir. Yaprak gibi gözüken kırmızı kısımlar çiçek kurulunun altında üreme yapıları ile birleşik braktelerdir. Brakteler E.pulcherrima`da görüldüğünden farklı olarak çoğunlukla yeşil yaprak yapılarından farklıdırlar; büyük, küçük ve farklı renk, şekil ve dokuda olabilirler. E.pulcherrima braktelerinin yapraklarıyla aynı formda ancak farklı renkte olması onların kızarmış yaprak gibi algılanmasına neden olur. Bitkinin genel karakterlerinin ve braktelerin görünümünün çiçekseverler için daha çekici hale getirilmek üzere bir çok araştırma yapılmaktadır.[2]

Kaynaklar

  1. Atatürk çiçeği. (2007, September 14). Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi
  2. Eşmen, S. (2019). Farklı Kök Ortamları ve Gübrelerin Atatürk Çiçeğinde Bitki ve Brakte Gelişimine Etkisi [Master's thesis]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmV0m5u9Odk2NgGJcW4ajtBT9EXlH4f8J2oro08V
Listelenen kaynaklar Euphorbia pulcherrima hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.