Nevruz Çiçeği

Iris persica

(Nevruz Otu)

11 cm boylanabilen soğanlı bir türdür. Gövde yapraklar tarafından gizlenmiştir anacak meyve döneminde uzar; soğan 1.5 cm çaptadır ve yaşlı tabakalar dışarı doğru boyun oluşturur. Yapraklar 3-4, tabanda 0.4-1.2 cm genişlikte, , üstte parlak yeşil, altta grimsi-yeşil; kenar kalınlaşmış, yarı saydam veya beyaz, , çiçeklenme sırasından kısmi gelişmiş, sonraları 10 cm boydadır; ve düzensiz ve/veya dokuları birbirine benzemeyen; yeşil, sert, dik ve yapraksı; zarsı, sıklıkla yarı şeffaftır. Çiçeklenme Şubat-Nisan arasında; çiçekler 1-4, gümüşümsü-gri , mat saman sarısı, kahverengi veya soluk grimsi-yeşil, sıklıkla mat eflatun desenli; tüpü 6-8 cm; yapraklar genellikle koyu eflatun veya kahverengimsi renkli, 3.5-4.5 cm, dip kısım 2-3 x 2-2.5 cm, aya genişçe , 1-1.8 x 0.9-1.4 cm, sorguç çok belirgin, sarı, genellikle kahverengi veya eflatun benekli; yapraklar yayvan veya aşağı bükülmüş, ters mızraksı, 1.5-2.5 x 0.3-0.6 cm, tam kenarlı, 3 loblu veya dişli; 3.5-4.5 cm boydadır. Meyve kapsül, elipsoid, 3-5 x 1-1.3 cm, ; tohumlar küremsi, 4mm, -buruşuk yüzeylidir.
Yeni gözlem bildirElazığ - Mart 2015 © Ahmet Aksoy


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500-1650 m yüksekliklerde; taşlık ağaçlıklar, çalılık veya dağınık çam koruluklarında doğal gelişim gösterir. Karların erimesi ile Mart-Nisan aylarında çiçek açar.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir. Persica {Latince}: Pers (İran) topraklarından gelen, İran'a ait.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Iris persica hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm