Karabaş otu

Lavandula stoechas

(Keşişotu, Karababa, Yalancı lavanta, Gargan)

Lavanta ailesinden, 45 cm veya daha yüksek boyda, , kuvvetli kokulu, çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Üst yapraklar mızraksı, , 14-40 x 1-5 mm, hafifçe kıvrık; her bir yaprak koltuğunda çok sayıda daha küçük, birbirine paralel, yukarı yönelik, kıvrık yapraklıdır. Çiçeklenme Mart-Haziran arasında; çiçek durumu , 1.5-4.5 cm, , saplı, kesintisiz yoğun çiçekli; eflatun veya beyaz, 7-30 x 2-8 mm, ; üreyimli , 4-7 x 3-8 mm, eşkenar dörtgen biçimli veya , ; çiçekler halka dizilimli, her halkada 6-10 çiçekli; 4-6 mm, 13 damarlı, üst diş kürek şekilli veya enine , tam kenarlı veya hafifçe loblu, çıkıntı 0.5-1 x 1-2 mm; siyahımsı-eflatun renkte ve 5-8.5 mm`dir.
Yeni gözlem bildirDatça Yarımadası / Muğla - Mart 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 700 m yükseklikler arasında; kızılçam orman açıklıkları, makilikler, friganalar, taşlık kireçtaşı ve granit yamaçlar, ve kumluk alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

İleri okuma kaynağı: Odundışı Orman Ürünü Olarak Karabaş Otunun Ülkemizdeki Durumu[*]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lavandula stoechas L.
Sinonimler (Tam liste)

- Lavandula stoechas
İngilizce

French Lavender

Etimoloji ve kısaltmalar

Lavandula cins adının Latincede `yıkama` anlamına gelen lavare kelimesinden türetildiği sanılmaktadır; bu cins bitki özlerinin suya katılarak giysilerin yıkanmasında kullanıldığı bilinmektedir. Stoechas Yunancada `sıralı, sıralar halinde` anlamına gelen stoichas kelimesinden türetilmiştir; çiçek kurulunda çiçeklerinin sıralar halinde geliştiğine işaret eder.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Lavandula stoechas hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm