Düğün Çiçeği

Ranunculus repens


15-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler genellikle , nadiren ; boğum noktalarında yapraksız kök filizleri oluşturur. Yapraklar 1-8.5 x 1.5-10 cm boyutlarda ve 2-3 loblu; loblar genişçe yumurtamsı, kenarlar sıklıkla keskin çentikli-dişli, yüzeyler ise veya dür; yaprak uçları veya şekildedir; yaprak sapı 1.25-25 cm uzunlukta ve dır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2.5 cm çaptadır; 7-14 mm boyda, 5-7 adet ve ters yumurtamsı formdadır; dan kısadır; çiçek tablası genellikle , nadiren dür. Meyveler sert kabuklu, dairemsi formda, 3 mm çapta ve yassıdır; kenar omurgalı ve gaga (dar uç kısım) mızraksıdır.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2450 m yükseklikler arasında; ıslak alanlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ranunculus repens L.
Sinonimler

- Ranunculus repens L. var. degeneratus ...
- Ranunculus repens L. var. erectus DC.
- Ranunculus repens L. var. glabratus DC.
- Ranunculus repens L. var. linearilobus DC.
- Ranunculus repens L. var. pleniflorus ...
- diğer sinonimler...
İngilizce

Creeping Buttercup

Etimoloji ve kısaltmalar

Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ranunculus repens hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm