Geyik Dili

Asplenium scolopendrium

(Sığır Dili, Öküz Dili)

20-50 cm boylanabilen, çok yıllık bir eğrelti türüdür. lar demet şeklinde toprak yüzeyinden yukarı yükselir; yaprak ayası basit, , 15-40 cm uzunlukta, taban , derimsi dokuda, üst yüzü parlak koyu yeşil renkte; kenarları düz, hafifçe dalgalı; saplar siyah renkli, yarısından az boyda; orta damar rengi yaprak arkasında daha belirgin, uçtan dibe doğru genişler ve koyulaşır. Sporların olgunlaşması Mayıs-Ağustos ayları arasında; yaprak arkasında komşu damarlar boyunca çifterli dizili, 1-2 cm; zarsıdır.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2015 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2100 m yükseklikler arasında; Türkiye`nin sahil bölgelerindeki ormanlarda; göknar, kayın ve kayacık ormanlarında; nemli, gölgelikli, taşlıklı ve kayalıklı dağ bölgelerinde doğal gelişim gösterebilirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Asplenium scolopendrium L.
Sinonimler

- Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
- diğer sinonimler...
İngilizce

Hart'S Tongue Fern

Etimoloji ve kısaltmalar

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Bahçecilik - Aspilenium Yetiştiriciliği [PDF]
 2. Listelenen kaynaklar Asplenium scolopendrium hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

Basit Görünüm