DDbtn
PicPath
";Kokarağaç

Ailanthus altissima

(Osuruk Ağacı)

Ailanthus altissima [ Eymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez ]
Eymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez
20 m boylanabilen, Türkiye için ancak doğallaşmış odunsu bir türdür. Gövde kabuğu şeritli; küçük dallar ve yumuşak dokuludur. Yapraklar tüysü birleşik, 30-60 (-100) cm; yaprakçıklar 13-25 adet, formda, 7-15 cm uzunlukta, sıklıkla kaba dişli; sap kırmızımsı renktedir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçekler küçük, , yaprak ile dal arası veya terminal talkımlarda; 5, katmerli; 5, kapakçıklı; disk 10 loblu; 10, tabanda diske bağlı, dişi çiçeklerde gelişmemiş veya az gelişmiş; 2-5 adet, serbest veya sadece tabanda hafifçe ; her de 1 veya 2 adet, eksene 90° veya ekseve göre ters; 2-5 adet, , erkek çiçeklerde sadece bir iz şeklindedir. Meyve (2-) 3 (-5) samaradan oluşan gruplar halinde; samaralar tek tohumlu, , ince, spiral olarak burulmuş, 3 x 0.8 cm ve açık kırmızımsı - kahverengi; tohum ortada, üst yüzeyde bir şişlik halindedir.
Yeni gözlem bildirEymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez


Görseller
Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Bestekar Sokak / Ankara
    Haziran 2016 © Serdar Ölez
  • Botanik Parkı / Ankara
    Haziran 2014 © Ahmet Demirtaş
  • Eymir Gölü / Ankara
    Ağustos 2012 © Ahmet Demirtaş
  • Eymir Gölü / Ankara
    Eylül 2015 © Serdar Ölez
  • Kocatepe Parkı / Ankara
    Haziran 2014 © Ahmet Demirtaş
  • Maçahel / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
  • Milli Egemenlik Parkı / Ankara
    Mayıs 2016 © Serdar Ölez

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Sinonimler (Tam liste)

- Ailanthus glandulosa Desf.
- Toxicodendron altissimum Mill.
İngilizce

Tree Of Heaven

Kaynaklar

  • Listelenen kaynaklar Ailanthus altissima hakkında ilave bilgiler içerebilir...
    Ulusal Tez Merkezi
    Wikipedia
    Wikispecies
    Google Images
    Encyclopedia of Life
    GBIF Database
    JSTOR Plant DB
    Türkiye Bitkileri
    Bizim Bitkiler
    Tubives
    Efloras
    Plants For A Future
    NCBI Plant DB
    Plant Illustrations


  • Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


    .