DDbtn
PicPath
";Banotu

Hyoscyamus niger

(Güztohumu, Bengildek, Dağdağan, Gavur Haşhaşı)

Yayladere / Bingöl - Haziran 2015 © Serdar Ölez
100 cm boylanabilen, sıklıkla iki yıllık, nadiren bir yıllık, otsu bir bitkidir. Gövde dik, basit veya dallanmış, veya dir. Yapraklar , 5-25 cm uzunlukta, donuk yeşil renkli, yumuşak, kenarlar girintili veya loblu; loblar üçgen biçimli - mızraksı; ; taban yapraklar kısa saplı, dip kısmı sapa gittikçe incelen şekilde; gövde yaprakları sapsız, dip kısmı gövdeyi kavrayan/saran şekildedir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu ; 10-15 mm, meyve zamanı daha uzun ve 20-40 mm, ortadan büzük, şişkin kısım yoğun , dişler sivri; 5 parçalı, soluk sarı, eflatun damarlı, boyun koyu eflatun, nadiren tamamen soluk, 25-35 mm; gömülü; eflatun renktedir. Meyve siyah kapsül şeklindedir, olgunlukta bir kapak ile açılır; çok sayıda küçük tohum taşır.
Yeni gözlem bildirYayladere / Bingöl - Haziran 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Anadolu`da deniz seviyesi ile 2300 m yükseklikler arasında; ekili alanlar, kayalık taşlı kurak yamaçlar, yol kenarları ve döküntü alanlarda yaygın olarak görülür.

Sınıflandırma

Etimoloji

Hyoscymus kökeni belirli değildir; ancak eski Yunancada `domuz` anlamına gelen huoskúamos kelimesi ile `faulye gibi bitkilerin taneler halindeki tohumları` anlamına gelen kúamos kelimesinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır.
Niger {Latince}: siyah, kara.
Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Hyoscyamus niger L.
Sinonimler (Tam liste)

- Hyoscyamus agrestis Kit.
- Hyoscyamus bohemicus F.W.Schmidt
- Hyoscyamus pallidus Waldst. & Kit. ex Willdenow
İngilizce

Black Henbane

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Hyoscyamus niger hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .