DDbtn
PicPath
";Karaçalı

Paliurus spina-christi

(Garkad, Çalıdikeni, Sincandikeni, Karadiken, İsadikeni)

Paliurus spina-christi [ Pertek / Tunceli - Temmuz 2015 © Mustafa Gökmen ]
Pertek / Tunceli - Temmuz 2015 © Mustafa Gökmen
2-4 m boylanabilen, kışın yaprağını döken, sık dallı, iğne dikenli, dağınık tepeli, çalı veya ağaççık formlu bir türdür. Dallar parlak iğne dikenli, dikenler sivri ve çentiklidir. Yaprakları almaşık dizili, , ± ince testere dişli, , yaprak sapının 2-4 katı kadar uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu , seyrek; dür. Meyveler önceleri sarı-yeşil, sonraları açık kahverengi renkte, kuru görünümlü, merkezdeki kanatla birlikte 2-2.5 çm çaptadır.
Yeni gözlem bildirPertek / Tunceli - Temmuz 2015 © Mustafa Gökmen


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesinden 1400 m yüksekliklere kadar; derin dağ geçitleri, nehir yatakları, açıklıklar ve döküntü alanlarda doğal gelişim gösterirler. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Paliurus spina-christi Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Paliurus spina-christi
- Rhamnus paliurus
İngilizce

Jeruselem Thorn

Diğer bilgiler

Kurak topraklarda iyi gelişim gösterdiğinden erozyonla mücadelede; dikenli olduğu için canlı çit yapımında kullanılmaktadır; meyve ve yapraklarından tıpta çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır.

Kaynaklar

  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:523
Listelenen kaynaklar Paliurus spina-christi hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.