DDbtn
PicPath
";Çitlembik

Celtis australis


Yenice / Karabük - Mayıs 2012 © Ahmet Demirtaş
Kışın yapraklarını döken, yoğun ve yuvarlak taçlı, 25 m kadar boylanabilen bir ağaçtır. Gövde gri, düzgün ve çatlaksızdır; genç sürgünler dür. Yapraklar yumurtamsı-mızraksı formda ve 4-12 (-15) x (2-) 3-4 (-5) cm boyutlardadır; taban asimetriktir; genellikle uzun-dur; belirgin şekilde testere dişlidir; yukarıda , altta ve kahverengimsi-yeşil veya grimsi-yeşildir; ana damarlar sadece yaprak ortasından değil iki yana da uzanacak şekilde üçlü olarak bulunur; yaprak sapı 1.5 (-2) cm uzunluktadır. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşir. Tek çekirdekli ve etli meyve 9-12 mm çaptadır; olgunlaştığında kahverengimsi-siyahımsı renktedir; meyve sapı 3.5 cm kadar uzunluktadır; meyve çekirdeği yüzeyi ağsı-sert damarlı dokudadır.
Yeni gözlem bildirYenice / Karabük - Mayıs 2012 © Ahmet Demirtaş


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Etimoloji

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Celtis australis L.
Sinonimler (Tam liste)

- Celtis alpina Royle
- Celtis eriocarpa Decne.
- Celtis kotschyana Steven
- Celtis lutea Pers.
- Celtis serrata Dippel
İngilizce

European Hackberry

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Diğer bilgiler

Türkiye'de yayılış gösteren 2 alttürü bulunmaktadır:

Celtis australis subsp. australis

Morfolojik farklar: Yapraklar yumurtamsı-mızraksı veya mızraksı, genellikle uzun-uçlu, alt yüzü kadife tüylü ve kahverengimsi-yeşil veya grimsi-yeşil; endokarpın üzeri fazlasıyla girintili çıkıntılıdır (ağsı-buruşuk).

Yayılış ve habitat: Türkiye, Kuzey Batı Afrika, Güney Avrupa ve Batı Transkafkasya’da, açık kayalık yamaçlarda ve çalılıklarda, nadiren ormanlarda 50-700 (-1000) m yükseltilerde doğal yayılış gösteren, genellikle yalnız bulunan, yenebilen meyvelerinden dolayı kültürü yapılan Akdeniz elementi olan bir türdür. Türkiye’de İstanbul, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Balıkesir, Aydın, Denizli, Antalya, İçel ve Kahramanmaraş illerinde bulunur (Browicz ve Zielinski, 1982a).

Celtis australis subsp. caucasica

Morfolojik farklar: Yapraklar yumurtamsı veya baklava dilimi şeklinde-yumurtamsı, sivri-uçlu, altı yüzü tüylü veya nadiren hemen hemen tüysüz ve mat mavi-yeşil; endokarpın üzeri hafif pürüzlüdür (ağsı).

Yayılış ve habitat: Türkiye, Kafkasya, Kuzey Irak, Iran, Horasan, Türkistan, Afganistan, Pakistan ve Keşmir’de; açık kayalık yamaçlarda, çoğu kez akarsu ve nehir kenarlarında 400-1450(-1900) m yükseltilerde yayılış gösterir. Kültürü yapılır. Türkiye’de Kuzey ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde; Artvin, Zonguldak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat, Van, Urfa ve Hakkâri illerinde doğal olarak bulunur.

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Eminağaoğlu, Ö. 2018. Celtis L. (Ed. Ü. Akkemik) Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 222-224
 3. Listelenen kaynaklar Celtis australis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.