Ökseotu

Viscum album

(Çam güveleği, Çeti, Gökçe, Yelinkaya, Purc, Pintri)

Her mevsimde yapraklı olan ve ağaçlar üzerinde yaşayan yarı asalak bir bitkidir; yerleştiği daldan sıvı çeker ve kendi yaptığı fotosentezle besinini üretir. Gövde sık çatallı, 20-80 cm boydadır. Yapraklar 2.5-7 cm, -, , 3-5 damarlı, yaprak kalın ve derimsidir. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında; çiçek durumu , 3-5 çiçekli; çift evcikli; 4 parçalı; erkek taç yapraklar 4-5 mm, yumurtamsı, ; dişi taç yapraklar 0.5-0.75 mm, üçgen biçimli, dur. Meyve küremsi ~ 1 cm çapta, beyaz veya sarı, veya armutsu, yapışkan, sulu ve yumuşaktır.
Yeni gözlem bildirİdris Dağı / Kalecik / Ankara - Ekim 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

300-2000 m yükseklikler arasında; farklı ağaç türleri üzerinde gelişirler.

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Meyveleri yiyen kuşların diğer ağaçların üzerine dışkılarını bırakmasıyla yayılır. Ökse otu yerleştiği daldan sıvı çeker ve kendi yaptığı fotosentezle besinini üretir, ancak yerleştiği daldaki sıvı iletiminin aksaması nedeniyle ökse otunun temizlenmemesi durumunda bu dal zamanla kurur. [*]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Viscum album L.
Sinonimler

- Viscum album
- diğer sinonimler...
İngilizce

European Mistletoe

Etimoloji ve kısaltmalar

Viscum Latincede `yapışkan` anlamına gelen viscidus kelimesinden türetilmiştir. Album Latincede `beyaz` anlamına gelen albus kelimesinden türetilmiştir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Viscum album hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm