Çöpleme

Helleborus orientalis

(Bohça otu, Siyah harbak, Boynuz otu, Danabağırtan, Danakıran)

30-60 cm boylanabilen, çok yıllık, herdem yeşil, otsu bir türdür. Gövde yapraksızdır. Yapraklar dipte; uzun saplı, , 7-10 parçalı; yaprakçıklar , kaba dişli, altta veya kısa dür. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında; yumurtamsı, 20-30 mm, yeşilimsi beyaz, bazen soluk eflatunumsu renkte; 5-10 adet ve sarımsı-beyaz renktedir. Meyve tabanda, 20-25 x 8-12 mm boyutlarda; tohumlar sıklıkla 6`dan fazladır.
Yeni gözlem bildirAkçakoca / Düzce - Ekim 2018 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; genellikle orman açıklıklarında ve orman altlarında yetişir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

Çok tahriş edicidir! Açık kaynaklarda hayvanların derilerinde bulunan parazitlere karşı kullanıldığı belirtilmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Helleborus orientalis Lam.
Sinonimler (Tam liste)

- Helleborus orientalis
İngilizce

Lenten-Rose

Etimoloji ve kısaltmalar

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Helleborus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm