Ağaç Sütleğen

Euphorbia dendroides

(Çalı Sütleğen, Çatal Sütleğen)

2 m kadar boy ve çap yapabilen, yarım küre formlu çalı veya ağaççıklardır. Gövde sık dallı ve dür. Sap ve birincil demet yaprakları veya , 2-6 x 0.3-0.8 cm, , tam kenarlı; ikincil demet yaprakları eşkenar dörtgen, veya , 0.5-1 x 1-1.5 cm, sarımsı renktedir. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında; ikincil demet 5li, yuvarlağımsı, 2 kısa boynuzludur. Meyve 6-7 mm çapta, 3 derin loblu; loblar boylamasına yassı, neredeyse pürüzsüz; tohumlar yassı yumurta biçimli, 2.5-3 mm, pürüzsüz, soluk gri; tohum göbeği yarım küreseldir.
Yeni gözlem bildirEmecik / Datça / Muğla - Mart 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

10-400 m yükseklikler arasında; taşlık kireçtaşı yamaçlar ve genellikle denize yakın yerlerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia dendroides L.
Sinonimler (Tam liste)

- Euphorbia dendroides
İngilizce

Tree Spurge

Etimoloji ve kısaltmalar

Euphorbia: Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS 12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırılmıştır. Dendroides Yunancada `ağaç` anlamına gelen dendron kelimesi ile `biçim, tip` anlamına gelen eidos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; ağaçsı anlamındadır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Euphorbia dendroides hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm