DDbtn
PicPath
";Ağaç Sütleğen

Euphorbia dendroides

(Çalı Sütleğen, Çatal Sütleğen)

Euphorbia dendroides [ Emecik / Datça / Muğla - Mart 2016 © Serdar Ölez ]
Emecik / Datça / Muğla - Mart 2016 © Serdar Ölez
2 m kadar boy ve çap yapabilen, yarım küre formlu çalı veya ağaççıklardır. Gövde sık dallı ve dür. Sap ve birincil demet yaprakları veya , 2-6 x 0.3-0.8 cm, , tam kenarlı; ikincil demet yaprakları eşkenar dörtgen, veya , 0.5-1 x 1-1.5 cm, sarımsı renktedir. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında; ikincil demet 5li, yuvarlağımsı, 2 kısa boynuzludur. Meyve 6-7 mm çapta, 3 derin loblu; loblar boylamasına yassı, neredeyse pürüzsüz; tohumlar yassı yumurta biçimli, 2.5-3 mm, pürüzsüz, soluk gri; tohum göbeği yarım küreseldir.
Yeni gözlem bildirEmecik / Datça / Muğla - Mart 2016 © Serdar Ölez


Gözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Emecik / Datça / Muğla
    Mart 2016 © Serdar Ölez

Ekoloji/Habitat

10-400 m yükseklikler arasında; taşlık kireçtaşı yamaçlar ve genellikle denize yakın yerlerde gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Eukarya
Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Euphorbiales
Euphorbiaceae
Euphorbia
Dendroides

Etimoloji

Euphorbia cins adı Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırmıştır.
Dendroides Yunancada `ağaç` anlamına gelen dendron kelimesi ile `biçim, tip` anlamına gelen eidos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; ağaçsı anlamındadır.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Euphorbia dendroides L.
Sinonimler (Tam liste)

- Euphorbia dendroides
İngilizce

Tree Spurge

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.