Uzunçanak

Dianthus crinitus

(Yabani Karanfil, Saçaklı Karanfil)

40 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya yukarı doğru yükselen, basit veya dallanmış, grimsi-yeşil ve tüysüzdür. Yapraklar 10-50 x 1-15 mm, , tabana yakın kısımlarda yoğun, yukarı çıktıkça daha küçük boyutlarda, , nadiren kenarlar seyrek kirpikli, , yaprak orta damarı ve genellikle kenarlar daha kalındır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler beyaz veya beyazımsı-pembemsi, tekil; 4-6 x 10-12 mm, , çanak boyunun 1/3´ü uzunlukta, ince ve kuru zarsı kenarlı; çanak 30-37 mm, , ağız kısmı büzülmüş, dişler 6-8 mm, şeritsi-mızraksı, , kirpikli şeffaf kenarlı; ~ 32 mm, dip kısım tüpsü, aya 12-17 mm, merkezden dışa doğru yarıdan fazlası saçaklıdır.
Yeni gözlem bildirKesikköprü / Bala / Ankara - Haziran 2015 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

600-2400 m yükseklikler arasında; kuru yamaçlarda gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Dianthus crinitus hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm