DDbtn
PicPath
";Doğu Kayını

Fagus orientalis


Fagus orientalis [ Polonezköy / İstanbul - Nisan 2016 © Serdar Ölez ]
Polonezköy / İstanbul - Nisan 2016 © Serdar Ölez
40 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. Gövde kabuğu açık gri ve pürüzsüzdür. Genç filizler kırmızımsı-kahverengi ve dır. Yapraklar 6.5-15.5 x 3.5-8 cm boyutlarda, genişçe veya , nadiren formda, veya kısa , 8-13 çift damarlı, tabanı genişçe kamamsı veya yuvarlağımsı ve tam kenarlı veya hafifçe dalgalıdır; her iki yüzeyin genel tüysüz, alt yüzeyde orta damar ve ana damarlar boyunca uzun dür; yaprak sapı dır ve 0.6-1.2 cm uzunluktadır; 3.5 mm uzunluktadır ve erken dökülür. Çiçeklenme Mayıs ayında gerçekleşir; iki farklı formda tomurcuk kabuğu verdır, üsttekiler biz şeklinde, alttakiler ispatula biçimlidir ve 5-15 x 2-4 mm arası boyutlardadır; çiçek kümesi sapı ve 2.5-3.5 cm uzunluktadır. Meyve sert kabuklu ve 1.2-2.2 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirPolonezköy / İstanbul - Nisan 2016 © Serdar Ölez


Görseller

Gözlemler

.
Türkiye'deki doğal yayılışı [BizimBitkiler.org.tr Veritabanı]

Ekoloji/Habitat

Sıklıkla 700-1300 m, nadiren 30-2000 m yükseklikler arasında; yaprak döken ve karışık ormanlarda (meşe-kestane-gürgen veya göknar ve karaçam veya sarıçamlardan oluşan) doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Fagus Yunancada 'kayın' anlamına gelen phegos kelimesinden türetilmiştir; phegos eski Yunancada aynı zamanda 'yenilebilir' bazen de 'meşe' anlamına da gelmiştir.
Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Fagus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir...
  Ulusal Tez Merkezi
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  Tubives
  Efloras
  Plants For A Future
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm

  Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


  .