Sivri yapraklı dişbudak

Fraxinus angustifolia


30 m boylanabilen, kışın yaprak döken bir ağaçtır. Gövde kabuğu inceden inceye ve derin ağsı yarıklı; sürgün ve sap ; kış sürgünleri koyu kahverengidir. Yapraklar 3-13 yaprakçıklı tüysü, 15-25 cm uzunluğunda, karşılıklı çift veya üçlü sarmal dizili; yaprakçıklar sapsız, , 6-8 x 1.5-2.5 cm, , taban ve tam kenarlı, genellikle belirgin şekilde testere dişli, dişler damarların 1-1½ katı kadar sayıda; her iki yüz veya altta yaprak orta damarı boyunca kısa ; eksen dür. Çiçeklenme Nisan ayında, yapraklanma öncesi; çiçek kurulı , yaprak ile dal arası, erdişi, erkek çiçekli veya hem erkek hem dişi çiçekli; yok; erkek çiçekler iki li; çiçekler iki ve bir lu; kısa ve iki lidir. Kanatlı meyve (samara) değişken, ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi veya mızraksı, 2-4.5 x 0.6-1 cm, dur.
Yeni gözlem bildirAnkara - Mayıs 2017 © Fuat Turan


Görseller

Gözlemler

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Etimoloji ve kısaltmalar

Angustifolia Latincede `dar` anlamına gelen `angustus` kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen `folium` kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Fraxinus angustifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO

 • Basit Görünüm