DDbtn
PicPath
";Kaf Zambağı

Lilium kesselringianum


Lilium kesselringianum [ Şavsat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen ]
Şavsat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
70-175 cm boylanabilen, Kafkasya ve Türkiye`nin Karadeniz bölgesinde görülen çok yıllık, soğanlı bir bitkidir. Gövde 1-7 çiçekli; soğan 4 cm çaptadır. Yapraklar sarmal dizili, hemen hemen , 90-130 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok , kenarlar ve altta damarlar boyunca kısaca sert kıllıdır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçekler hunimsi, kıvrımlı, 9-14 cm çapta, soluk krem veya saman rengi, boyun kısmı küçük eflatunumsu benekli, dilimleri şeritsi-mızraksı, 80-95 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok , yay gibi bükülmüş (üst 2/3`ü geriye doğru kıvrımlı fakat geriye bükülmemiş), kuruduğunda buruşan; tüp dışarıda, tabanı eflatunumsu; serbest, 40-46 mm; 7.5-11 mm; polenler portakal rengi; 27-34 mm; koku şaşırtıcı-sersemleticidir.
Yeni gözlem bildirŞavsat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen


GörsellerGözlemler

.
  • Türkiye'de doğal yayılışı
    BizimBitkiler.org.tr Veritabanı
  • Şavsat / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
  • Şavşat / Artvin
    Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen

Ekoloji/Habitat

1450-2400 m yükseklikler arasında; koruluk yamaçlar, çayırlıklar, ladin ormanları ve ekin tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Sınıflandırma

Etimoloji

Lilium {Eski yunanca: λείριον, leírion}: beyaz lilyum.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lilium kesselringianum Miscz.

Kaynaklar

  1. Davis, 1984, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:8 Page:284
Listelenen kaynaklar Lilium kesselringianum hakkında ilave bilgiler içerebilir...
Ulusal Tez Merkezi
Wikipedia
Wikispecies
Google Images
Encyclopedia of Life
GBIF Database
JSTOR Plant DB
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
Tubives
Efloras
Plants For A Future
Plant Illustrations


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.